• ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პროექტების მართვა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ინტერიერის დიზაინის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU-ს ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მაგისტრატურა გაუ-ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ოკტოპუს ფიტნეს კლუბის სპეციალური შეთავაზება გაუელებისთვის
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მაგისტრატურა GAU-ში და GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GSS GAU -ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! რა? სად? როდის?
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ექსკურსია GAU-ში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სტუდენტები სოციალური მეწარმეობის მხარდასაჭერად 2017!
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU გრანტი ვიდეოს ჩვენება →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU-გრანტი დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ტურიზმის მენეჯმენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბიზნეს ინგლისურის ინტენსიური სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Balloon Football
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Business Law & Management
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Creative Thinking-Fashion&Art (კრეატიული აზროვნება მოდასა და ხელოვნებაში)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM - საწარმოო პროცესების მართვა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM (Manufacturing Process Management)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM (Manufacturing Process Management)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კრეატიული მარკეტინგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! MPM (Manufacturing Process Management)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! Fashion მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბლოგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პროგრამირების საფუძვლები (JAVA) - საბაზისო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ვებგევრდის აწყობა (front-end) - საბაზისო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ვმართავთ ქართულად: კომპანიის მართვა ქართული მენტალობის გათვალისწინებით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ეფექტური სეილზ-მენეჯერი: გაყიდვის მენეჯერების მომზადების სისტემა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! GAU-სა და ჯეოლაბის ერთობლივი სასერტიფიკატო პროგრამები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ინგლისურენოვანი ლექციების კურსი ბიზნესისა და სამართლის სკოლის სტდენტებისათვის
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კურსი ბიზნესის ადმინისტრირებაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ადამიანური რესურსების (HR) მართვის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! АutoCAD - საპროექტო ხაზვის ტრენინგი მასწავლებლებისათვის
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სამაგისტრო გამოცდებისათვის მოსამზადებლი კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ფინანსური მენეჯმენტი და ანალიტიკური რეპორტინგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ტელეჟურნალისტიკის სასერტიფიკატო კურსი GAU-ში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ექსელის გაძლიერებული კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ოფის მენეჯმენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! 2013/2014 წლის გაუ-ს აკადემიური კალენდარი დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა და ლიბერალური განათლების სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მარკეტინგი და გაყიდვების სტიმულირება დაწვრილებით →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! რუსეთის კვლევების ინსტიტუტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბიზნეს ადმინისტრირების რაოდენობრივი მეთოდი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ენების სწავლა და სწავლება
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სამეცნიერო კვლევები ბიზნესის ადმინისტრირების დარგში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სისხლის სამართალი და კრიმინოლოგია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! კონსტიტუციონალიზმი, სამოქალაქო საზოგადოება და დემოკრატია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სააპლიკაციო ფორმა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მენეჯმენტისა და ადმინისტრაციის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ეფექტური ბიზნეს პრეზენტაციის მოწყობის უნარ-ჩვევები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მიიღე მონაწილეობა ვიქტორინაში და გაიარე სასერთიფიკატო პროგრამები სპეციალური ფასებით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მენეჯმენტის სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა - ეფექტური მენეჯმენტის აზროვნების ექვსი ქუდი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა ადამიანური რესურსების მენეჯმენტში “ეფექტური თანამშრომელი”
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო ტრენინგ პროგრამა „ემოციური ლიდერობა“ (ემოციური ინტელექტი ხალხის მართვაში)
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობებისა და დიპლომატიის საბაკალავრო პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პროექტების მენეჯმენტის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო პროგრამა: ვებ მარკეტინგის საფუძვლები - ციფრული რევოლუცია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! საკონტაქტო პირები სკოლებისა და დეპარტამენტების მიხედვით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ახალი შენობა და სასწავლო გარემო
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! აბიტურიენტის გზამკვლევი დაგეხმარება მიიღო ინფორმაცია უნივერსიტეტთან დაკავშირებულ ყველა ძირითად საკითხზე
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბლოგი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ თბილისის პიარ სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასერტიფიკატო კურსების ფართო სპექტრი GAU-ში კალკულატორი →
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! პრაქტიკული ბუღალტერიის სასერტიფიკატო კურსი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაცვლითი პროგრამები უცხოეთის უნივერსიტეტებში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! საკონტაქტო ინფორმაცია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ფოტოგალერეა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბიბლიოთეკის ფონდი დაკომპლექტებულია უახლესი ლიტერატურით
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! მშობლების მიერ ხშირად დასმული შეკითხვები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სტუდენტური სესხები შეღავათიანი პირობებით გაუ-ს პარტნიორი ბანკებისაგან
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ზოგადი განათლების დეპარტამენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ენების დეპარტამენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დებულება
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ეთიკის კოდექსი არეგულირებს უნივერსიტეტში გამჭვირვალობის, პატიოსნების, მორალური და სოციალური პასუხისმგებლობის პრინციპებს
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! როგორ ჩამოყალიბდა, დაარსდა და განვითარდა ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ აკრედიტირებული უნივერსიტეტია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ჩვენი სტუდენტები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს სამეცნიერო კვლევითი ცენტრები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ბიზნესის ადმინისტრირების პროგრამა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს ადმინისტრაცია და სტრუქტურა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს აკადემიური პროცესის მართვის სამსახური
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! რ. მაიკლ ქაუგილი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პრეზიდენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს დასაქმების ცენტრი მუდმივად ეხმარება სტუდენტებს სასურველი სამუშაო ადგილების პოვნაში
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაიგე რა განსაკუთრებულ უნარებს შეიძენ გაუში და რა იქნება შენი კონკურენტული უპირატესობა გაუ-ს დამთავრების შემდეგ
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაიგე როგორ გახდე გაუ-ს სტუდენტი
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს მისია, მიზნები, ამოცანები და სტრატეგია
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაუ-ს შიდა სტიპენდიები და შეღავათები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაეცანი გაუ-ს პრიორიტეტებსა და უპირატესობებს
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სწავლის საფასური და გადახდის პირობები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სასარგებლო ბმულები
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! გაეცანი GAU-ს პრიორიტებებსა და უპირატესობებს
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ინფორმატიკისა და ინჟინერიის სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა
 • ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის! ბიზნესის სკოლა

GAU-ს კურსდამთავრებულები

სს „თიბისი ლიზინგი“

GAU-ში ვსწავლობთ საკითხებს, რაც აუცილებელი გვგონია, რის საჭიროებასაც დავაფასებთ მოგვიანებით და რის მნიშვნელობაზეც შეიძლება პირველებმა დავიწყოთ საუბარი საქართველოში :) ეს არის ის, რაც ხდის ჩემს უნივერსიტეტს უნიკალურს. შენ უნდა გინდოდეს, იყო შენი საქმის პროფესიონალი...

პროფესორები და ლექტორები

ამჟამად მუშაობს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიულ დახმარების საკითხთა სამინისტროს, იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, ამასთანავე არის პირობით ვადაზე ადრე გათავისუფლების აღმოსავლეთის საბჭოს თავჯდომარე...

ერთდღიანი ექსკურსია GAU-ელებისთვის!

GAU-ს საგაზაფხულო ექსკურსიათა ციკლი გრძელდება, შემდეგი გაჩერება კახეთია!

GAU-ს სტუდენტებო 21 მაისს 9:30 წუთზე გელოებით GAU-ს შენობასთან.

თანამედროვე ავტობუსით გავემართებით ალავერდისკენ, სადაც მოვინახულებთ ალავერდის ტაძარს, შემდეგ დავათვალიერებთ წინანდლის სახლ-მუზეუმს. ტურისტული ექსკურსიის შემდეგ კი დავსხდებით ბუნებაში და ვივახშმებთ. 

 

ადგილების რაოდენობა შევსებულია.

 • ტრანსპორტირების ხარჯებს სრულად ანაზღაურებს GAU-ს ადმინისტრაცია.
 • ექსკურსიაში მონაწილეობის ღირებულებაა 25 ლარი.

 

593283244 

GAU-ს ელჩი

 
ექსკურსია GAU-ში ექსკურსია GAU-ში ექსკურსია GAU-ში

 

დღის განრიგი

 • 09:30 - თბილისიდან გასვლა
 • 12:00 - ალავერდის ტაძრის მონახულება
 • 13:00 - სამხარი
 • 14:00 - წინანდლის ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის მონახულება
 • 16:30 - ვახშამი