GAU-ს კურსდამთავრებულები

"ემ გრუპი"

"მიუხედავად იმისა, რომ GAU-ში მეოთხე კურსზე გადმოვედი სხვა უნივერსიტეტიდან, ძალიან კარგად შევძელი დამენახა GAU-ს უპირატესობები: პირველ რიგში უნივერსტეტის მხრიდან ხელშეწყობა სტუდენტებისთვის, რათა მათ სწავლისთვის სამუშაოს შეთავსებაც შეძლონ; გარემო, რომელიც ძალიან მეგობრულია და, ამავე დროს, ამბიციის გამჩენი, რომ უკეთესი და წარმატებული იყო..."

პროფესორები და ლექტორები

ირმა ღარიბაშვილი იყო სწავლებისა და სწავლის თანამედროვე მეთოდოლოგიების საკითხებში თრეინერი, ტასის ტემპუსის პროექტის "ტუნინგის მიდგომები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში“ ჯგუფის წევრი...

ანა კეკელიძე

2012 წლის გამოშვება
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს „112''-ის დეპარტამენტი
სსიპ „112''-ის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი

2010 წელს დავამთავრე ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის სამართლის, სოციალური მეცნიერებების და დიპლომატიის სკოლა. მიღებული ცოდნა და გამოცდილება იყო ერთ-ერთი წინაპირობა იმავე წელს სწავლა GAU-ს საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურაზე გამეგრძელებინა, რაც 2012 წელს, ასევე წარმატებით დავასრულე. მომენიჭა საერთაშორისო სამართლის მაგისტრის ხარისხი (სადიპლომო ნაშრომი - „სახელმწიფოს პასუხისმგებლობის საკითხი საერთაშორისო სამართალში'').

მეორე კურსიდან, დავიწყე თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში დამკვიდრება. GAU-ს ხელშეწყობით აქტიურად ვმონაწილეობდი სამართლის, სოციალურ მეცნიერებათა და დიპლომატიის სკოლის იურიდიული კლინიკის პროგრამაში.

პირველი ნაბიჯი პროფესიულ კარიერაში, სწორედ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ხელშეწყობით გადავდგი, როდესაც მონაწილეობა მივიღე პროექტში - „თბილისელების ადვოკატი''. ეტაპობრივი წინსვლის შედეგად, დასაქმებული ვიყავი სხვადასხვა იურიდიულ კომპანიაში. 

მოგვიანებით, ჩემი პროფესიული კარიერა გაგრძელდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც მომეცა შესაძლებლობა მემუშავა ჯერ პრესისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტში, შემდეგ კი, ამავე სამინისტროს ევროპულ საქმეთა დეპარტამენტის დასავლეთ ევროპის სამმართველოში.

2012 წელს მუშაობა გავაგრძელე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს „112''-ის დეპარტამენტში. ამჟამად, ვარ შსს სსიპ „112''-ის ანალიტიკური სამსახურის უფროსი.

უნდა აღინიშნოს, რომ ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი არის ადგილი, სადაც თითოეულ სტუდენტს აქვს მაქსიმალური ხელშეწყობა პროფესიული წინსვლისა და წარმატებისათვის. ეს არის ადგილი, სადაც სტუდენტზე ორიენტირებული მიდგომა და მეთოდოლოგია, მოწესრიგებული მენეჯმენტი და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების მიღების შესაძლებლობა თითოეულ პირს აძლევს წარმატებულ სტარტს ნათელი მომავლისკენ.

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - წარმატებული მომავალი დღეს!