GAU-ს კურსდამთავრებულები

ფინანსური ანალიტიკოსი

GAU-ს განათლების სისტემა მორგებულია საერთაშორისო სტანდარტებს, გრაფიკი კი ხელს უწყობს სტუდენტებს სწავლის პერიოდშივე დასაქმდნენ. GAU თითოეულ სტუდენტს აძლევს საშუალებას მაქსიმალურად გამოავლინონ საკუთარი შესაძლებლობი და უმზადებს მყარ საფუძველს...

პროფესორები და ლექტორები

თეა ამნიაშვილი სწავლობდა გოეთეს გერმანული ენისა და კულტურის ინსტიტუტში. 2007 წელს მიიღო გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის - DAAD -სტიპენდია ბერლინის ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტში. 2010-2011 წლებში კი მეორედ მიიღო სტიპენდია (Post-Doc) ბერლინის თავისუფალ უნივერსიტეტში.

აკაკი ჩარგეიშვილი

ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი
მიმართულება: სამართალი

აკაკი ჩარგეიშვილი 2001-წლიდან ეწევა საადვოკატო პრაქტიკას, არის ,,ჩარგეიშვილის საადვოკატო დარბაზი’’-ს პარტნიორი და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი. 1996 წელს წარჩინებით დაამთავრა თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტი, ამავე წელს ჩაირიცხა თსუ-ს იურიდიული ფაკულტეტის ასპირანტურაში. დამოუკიდებელი საადვოაკტო პრაქტიკის დაწყებამდე მუშაობდა საპასუხისმგებლო თანამდებობებზე სახელმწიფო სექტორში, იყო აფხაზეთის ა.რ. ახალგაზრდობის საქმეთა სახელმწიფო დეპარტამენტის იურიდიული სამსახუსრის უფროსი და საქართველოს სახელმწიფო ქონების მართვის სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი. დამოუკიდებელი საადვოკატო საქმინობის პერიოში იყო სს ,,ეი-ი-ეს თელასის” იურიდიული სამსახურის უფროსი, სს ,,მადნეულის’’ დირექტორი კორპორაციული მართვის საკითხებში და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, სს ,,ქართული ფილმი’’-ს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე, შპს ,,საქართველოს რკინიგზის" სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე, ამჟამად სს ,,ნოვა ტექნოლოჯი”-ს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

აკაკი ჩარგეიშვილი 1995 წლიდან არის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი; 2002 წლიდან საქართველოს ინსტიტუციური რეფორმების ცენტრის დამფუძნებელი და თანათავმჯდომარე; 2005 წლიდან არის სსიპ ,,საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის'' ეკონომიკური მრჩეველთა ჯგუფის წევრი. 2010 წლიდან არჩეულია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარედ. გავლილი აქვს სპეციალური საკვალიფიკაციო სწავლებები: TaCis-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯიში, ბუდაპეშტის ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტში; წარჩინებით დაამთავრა დიპლომის შემდგომი კვალიფიკაციის ამაღლების კურსები გერმანიაში, ორგანიზებული კარლ დუიზბერგის საზოგადოების მიერ (CDG).

არის, რამოდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, საგადასახადო ორგანოების რეფორმისათვის გამოცემული დამხმერე სახელმძღვანელოს და საქართველოს ახალი საგადასახადო კოდექსის პროექტის თანაავტორი, მიღებული აქვს საავტორო უფლების დამადასტურებელი სერტიფიკატი #204.

აკაკი ჩარგეიშვილი აქტიურად მოღვაწეობს სამეცნიერო პედაგოგიურ საქმიანობაში, კითხულობდა ლექციებს ESM-თბილისში, ბიზნეს სამართალში; მიყავს სავაჭრო სამართლის კურსი საქართველოს ახალგაზრდა იურსტთა ასოციაციის სასწავლო ცენტრში.